Barnehagen

Barnehage er den første institusjonen barn møter.  Vi i Røkeberg kultur-og naturbarnehage ønsker å gjøre dette møte og denne tiden best mulig, i godt samarbeid med dere foreldre/foresatte.

Barnehagen vår har fire avdelinger, og er godkjent for 60 plasser. Fordelingen av barn, vil variere i sammenheng med størrelse på årskull og søkermengde.  Av ansatte, har vi en god sammensetning av assistenter, fagarbeidere og pedagoger. Vår visjon er: Skape en barnehagehverdag for det enkelte barn som gir mestring og glede, både i nåtid og fremtid. Dette er noe vi jobber med hver dag i barnehagen, både i planlagte aktiviteter og i frilek. Fokusområdene våre er natur og kultur, noe vi jobber med gjennom hele barnehageåret. Vi har blant annet aktivitetsuker, som inneholder spennende aktiviteter for små og store.

Barnehagens åpningstid er  07.00-17.00.

 

Trykk her for å søke barnehageplass

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY