Foreldresamarbeid og MyKid

I barnehagen vår bruker vi MyKid, som kan brukes via app eller hjemmesiden www.mykid.no. Dette er et nettprogram vi bruker som en del av kommunikasjon med foreldre, dokumentasjon og bilder, kommunikasjon intern og ren administrasjon. Her kan foreldre/foresatte se planer for avdelingen der barnet går, bilder, sende beskjeder til personalet m.m.

Samarbeid med foreldre er for oss i barnehagen særdeles viktig, og gir oss et godt utgangspunkt for å kunne gi barna en best mulig barnehagehverdag. Vi har ansvaret for å legge til rette for et godt foreldresamarbeid og en god dialog. Vi har to foreldremøter og et årsmøte i løpet av barnehageåret. På disse møtene blir det gitt informasjon om barnehagen, i tillegg har vi fokus på medvirkning og tar imot innspill til barnehagehverdagen. Vi tilbyr også foreldresamtaler til alle foresatte, en om høsten og en om våren. På disse møtene deles det informasjon om barnets hverdagen både i hjemme og i barnehagen. Som utgangspunkt til samtalen har vi et fast skjema informasjon og spørsmål, og vi gjennomgår kartleggingsverktøyet "alle med". 

Åpenhet, tillit og felles fokus er tanken vår i forhold til foreldresamtaler. Her ønsker vi en toveis-kommunikasjon, hvor vi i barnehagen sammen med dere kan få en god dialog  som legger grunnlaget for å gi det enkelte barn et best mulig hverdag.

Den daglige kommunikasjonen er viktig, og vi ønsker at dere tar kontakt hvis det er noe som må tas opp eller ønskes diskutert. 

Barnehagen vår bruker MyKid for å synliggjøre deler av pedagogisk arbeid, bilder, praktisk informasjon, nærværsregistering m.m. Avdelingen legger også inn bilder fra barnehagedagen, og kalenderen oppdateres jevnlig.

 

                                 

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY