Røkeberg Kultur- og Naturbarnehage

Kultur og natur

Kultur og natur er barnehagens fokusområder, og barna møter aktiviteter med fokus på dette gjennom hele året.

Vi har blant annet aktivitetsuker, naturperm og kulturdager, hvor barna møter fokusområdene våre på ulike arenaer.

Vi benytter oss mye av skogen i nærmiljøet og deltar på kulturelle arrangementer Vestfossen byr på. I disse arenaene får barna ulike kreative inntrykk, motoriske utfordringer og de bruker sansene aktivt.

Kjerneverdier

Trygghet og omsorg er viktig kjerneverdier for oss i Røkeberg Kultur- og Naturbarnehage, og legger grunnlaget for barns dannelsesreise.

Barns beste står sentralt i hverdagen, vi er opptatt av at alle barn skal bli sett, hørt og tatt på alvor.

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i det demokratiske felleskapet.

Visjon

«Skape en barnehagehverdag for det enkelte barn som gir mestring og glede, både i nåtid og fremtid.»

Dette er noe vi jobber med daglig i barnehagen, både i planlagte aktiviteter og frilek. Alle barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom aktiviteter som byr på ulike utfordringer.

Lek

Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling, og det er gjennom leken barna danner vennskap.

Vi anser lek som den viktigste aktiviteten vi kan legge til rette for, både for gleden av leken og læringen den byr på.

Gjennom leken ønsker vi at barna skal oppleve glede, humor, spenning og engasjement, samtidig som barna utvikler sosial kompetanse og empati.

Cover for Røkeberg Kultur- og Naturbarnehage
127
Røkeberg Kultur- og Naturbarnehage

Røkeberg Kultur- og Naturbarnehage

Røkeberg Kultur- og Naturbarnehage er en privat foreldreeid barnehage, som har plass til 60 barn.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Vi ønsker små og store en god sommer, og ser frem mot et nytt og innholdsrikt barnehageår i august 🌸 See MoreSee Less

Hurra for vår dyktige lærling Synne, som har bestått fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget 💛🎉 See MoreSee Less

Her er alle barna med på sette sitt preg på det store kunstverket ute i barnehagen 👨‍🎨🎨🖌 See MoreSee Less

Denne uken har det vært kunstsafariuke, med fokus på sanseinntrykk. Barna har vært med på mange spennende aktiviteter gjennom uken 👨‍🎨 See MoreSee Less

Load more

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Vi ønsker små og store en god sommer, og ser frem mot et nytt og innholdsrikt barnehageår i august 🌸
Hurra for vår dyktige lærling Synne, som har bestått fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget 💛🎉
Load more