Røkeberg Kultur- og Naturbarnehage

Kultur og natur

Kultur og natur er barnehagens fokusområder, og barna møter aktiviteter med fokus på dette gjennom hele året.

Vi har blant annet aktivitetsuker, naturperm og kulturdager, hvor barna møter fokusområdene våre på ulike arenaer.

Vi benytter oss mye av skogen i nærmiljøet og deltar på kulturelle arrangementer Vestfossen byr på. I disse arenaene får barna ulike kreative inntrykk, motoriske utfordringer og de bruker sansene aktivt.

Kjerneverdier

Trygghet og omsorg er viktig kjerneverdier for oss i Røkeberg Kultur- og Naturbarnehage, og legger grunnlaget for barns dannelsesreise.

Barns beste står sentralt i hverdagen, vi er opptatt av at alle barn skal bli sett, hørt og tatt på alvor.

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i det demokratiske felleskapet.

Visjon

«Skape en barnehagehverdag for det enkelte barn som gir mestring og glede, både i nåtid og fremtid.»

Dette er noe vi jobber med daglig i barnehagen, både i planlagte aktiviteter og frilek. Alle barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom aktiviteter som byr på ulike utfordringer.

Lek

Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling, og det er gjennom leken barna danner vennskap.

Vi anser lek som den viktigste aktiviteten vi kan legge til rette for, både for gleden av leken og læringen den byr på.

Gjennom leken ønsker vi at barna skal oppleve glede, humor, spenning og engasjement, samtidig som barna utvikler sosial kompetanse og empati.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

I dag har skolestarterne vært på besøk på Nedre Eiker Brannstasjon. Der fikk de mange spennende opplevelser, gjennom ulike poster. Spesielt moro var det å møte brannbamse Bjørnis 🚒🔥 See MoreSee Less

Denne uken er det internasjonal brannvernuke, og vi retter et ekstra fokus mot brannvern i barnehagen 🔥 See MoreSee Less

I dag har vi hatt kulturdag i barnehagen, som for oss handler om felles opplevelser og samhold på tvers av avdelingene. I dag ble det laget vakker kunst med maling og tennisballer 🎨 🎾 See MoreSee Less

Tusen takk til den herlige og engasjerte foreldregruppa i barnehagen, som gjorde en fantastisk jobb på dugnad i går ❤️ See MoreSee Less

En innholdsrik naturuke går mot slutten, og vi oppsummerer med disse fine bildene 📷🦋 See MoreSee Less

Load more

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Load more