Dovregubben

Dovregubben er en avdeling for de eldste barna i barnehagen.
Dette er den siste avdelingen barna går på i barnehagen vår, og her har vi et ekstra fokus på selvstendighet.
Vi fokuserer også her på faste rutiner og rammer, og jobber aktivt med sosial kompetanse.
En til to dager i uken leveres og hentes barna på referanseområdet vårt, Engatoppen.

Vi har gjennom hele året fokus på fysisk aktivitet, helse og friluftsliv.
Vi går jevnlig turer ut i skog og mark og vi er i svømmehallen med skolestarterne.
Vi går på skøyter, ski og sykler og bruker nærområdet aktivt for å skape gode opplevelser.