Lykketroll

Her får de aller fleste barna sitt første møte med barnehagen.
Fokuset er på omsorg, nærhet og trygghet. Rutiner er med å skape trygghet, og å tilpasse rutinene til de enkelte barna og barnegruppa som helhet er viktig.
Å finne en god balanse mellom aktiviteter (som f.eks hvile og frilek), er særdeles viktig.

Vi er også på tur en gang i uken og har samlinger en gang i uken hvor vi lærer om naturen.
Både Småtroll og Lykketroll har et tett samarbeid, blant annet for å minske sårbarhet, ved sykdom, styrke barnas utviklingsmuligheter. I tillegg til å gi et bredere og variert tilbud.