Rammeplan for barnehagen

Utdanningsdirektoratet kom i 2017 med ny rammeplan for barnehager, som alle barnehager i Norge er forpliktet til å følge. I rammeplanen finner vi syv fagområder, som skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Fagområdene skal være en gjennomgående del av innholdet i barnehagen, og er en stor del av barnehagehverdagen. På bakgrunn av fagområdene har vi laget en progresjonsplan, som viser hvordan vi jobber med rammeplanen. Den blir brukt aktivt inn i periodeplanene, som gir en utdypet beskrivelse av aktivitetene i barnehagen.