Aktivitetsuker

Naturuke

Vi ønsker å sette fokus særlig på natur en uke, og knytte de ulike fagområdene opp imot naturaspektet.
Uken byr på ulike opplevelser og muligheter for å tilegne seg ny kunnskap for store og små.
Barna får blant annet oppleve natursti, med temaer rettet mot fagområdet natur, miljø og teknologi. 

Brannvernuke

Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av norsk brannvernforening.
Denne uken lærer vi barna om grunnleggende brannvern, ved bruk av det pedagogiske materielle fra «brannbamsen Bjørnis». Skolestarterne skal også på åpen dag på brannstasjonen i Mjøndalen, hvor de får oppleve spennende og lærerike aktiviteter som omhandler brannsikkerhet.

Internasjonaluke

I internasjonal uke ønsker vi å gi barna mer forståelse og kunnskap om verden utenfor Norge, samt ulike nasjonaliteter og kulturer som er representert i barnehagen.
I sammenheng med internasjonaluke markerer vi også FN-dagen, hvor foreldre blir invitert til barnehagen.
Denne uken har vi ekstra fokus på verdigrunnlaget mangfold, fra rammeplanen 2017.

Vinteraktivitetsuke

Vi ønsker å gi barna varierte og allsidige opplevelser ute i naturen, året rundt.
I vinteraktivitetsuken har vi ekstra fokus på vinteraktiviteter, som ski, skøyter og aking.
Vi vil samarbeide på tvers av avdelinger, og legge opp til spennende aktiviteter både i barnehagen og på tur.

Teaterfestivaluke

Gjennom teaterfestivaluken ønsker vi å fokusere på kultur-begrepet, og å gi barna ulike erfaringer med teater.
Fagområdet kunst, kultur og kreativitet er sentralt denne uken, som gjenspeiler de aktivitetene vi har med barna.
Denne uken inneholder også karneval, hvor barna får kle seg ut og de vil møte teaterforestilling i barnehagen.

Kunstsafariuke

Kunstsafariuka har vært en tradisjon i barnehagen i mange år.
Denne uken får barna oppleve ulike kunstuttrykk, og får erfaringer med å skape noe med ulikt materiell.
Vi jobber denne uken med prosjektet «hva er kunst for meg».
Uka avsluttes med sommerfest, hvor foreldre inviteres til kunstutstilling i barnehagen.