Engatoppen

Engatoppen er uteområde til barnehagen, som vi benytter oss mye av. Her har vi alt vi trenger i løpet av en barnehagedag, et spennende lekeområdet, grillhytte og toalett. Vi har et variert og tilrettelagt utemiljø, som byr på ulike utfordringer. Vi sager, spikker, klatrer i trær og aker m.m. Engatoppen er ofte utgangspunktet vårt for mange fine turer i nærmiljøet.